Español | English

El teu espai d'experiències gastronòmiquesParts del pernil i el seu consum

El Pernil es composa de tres parts diferenciades:

Maça: Part del pernil que ofereix normalment un major grau de infiltració de greix. És una zona molt preciada sensorialment i que ofereix força rendiment.

Contramaça: Zona de la peça oposada a la maça. És més estreta i normalment més curada, amb major consistència. Tant superficialment com a nivell intern ofereix poc contingut greixós. No té gran rendiment.

Punta: És la part "distal" del pernil totalment oposada a la peüngla. És molt gustosa i té un bon nivell de contingut greixós. Però si no es troba amb suficient protecció de greix, pot haver-hi ocasions amb un resultat un tan salat.

A més a més, hem de destacar altres aspectes del pernil com:

Grassa: És la cobertura natural del pernil i es retalla durant la seva elaboració en forma de "V". La seva coloració és groguenca, que equival a anyenc i a bona qualitat. No s'ha de consumir com a tal, ja que ocasionalment la cobertura és gran. Per aquest motiu s'ha d'eliminar parcialment a l'hora de tallar i de consumir.