Español | English

El teu espai d'experiències gastronòmiques

Dilluns 26 de Juny de 12:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00 Degustació de Pernil Ibéric | Gràcia
Dimarts 27 de Juny de 15:00 a 21:00 Degustació de Pernil Ibéric | Illa
Dimecres 28 de Juny de 15:00 a 21:00 Degustació de Pernil Ibéric | Illa
Dijous 29 de Juny de 15:00 a 21:00 Degustació de Pernil Ibéric | Illa
Divendres 30 de Juny de 15:00 a 21:00 Degustació de Pernil Ibéric | Illa