Español | English

El teu espai d'experiències gastronòmiques

Notícies 2017

Març 2017 Mas Gourmets dedica més temps a fidelitzar clients | Emprendedores.es La innovació ha estat un senyal d'identitat a Mas Gourmets durant més de 70 anys, “y unas cosas nos han funcionado y otras no, pero de todas siempre hemos aprendido algo”, confesa Jorge Mas, conseller delegat (www.masgourmets.com). Descarregar document