Español | English

El teu espai d'experiències gastronòmiques

Charcutería Juan Mas | 1945-1970
1945-1970
JM Juan Mas | 1970-1980
1970-1980
J.M.S Alimentación | 1980-1985
1980-1985
Mas Xarcuters | 1985-2003
1985-2003
Mas Gourmets de l'embotit | Desde 2003
2003-2010
Mas Gourmets de l'embotit | Desde 2003
2010-2017

1945-2019 MAS GOURMETS

Tres Generacions de passió per la gastronomia de l'embotit

Primera generació

Els inicis de Mas Gourmets es remunten a 1945, quan Joan Mas Navarro i la seva dona van obrir un petit establiment que feia les funcions de botiga d'alimentació, magatzem i habitatge. La parella va anar adquirint nous locals en els quals va apostar per un sistema completament diferent del dels competidors de l'època.

Joan Mas Navarro va decidir dotar els seus establiments d'una gran il·luminació per potenciar la imatge i la presentació dels productes. Aquesta estratègia va permetre la diferenciació de les botigues Mas de la resta de botigues de queviures i xarcuteries de barri, on el client no podia veure la qualitat d'allò que adquiria. Aquesta nova despesa energètica no va implicar un augment de preus, ja que Joan Mas Navarro va decidir ajustar molt més el seu marge comercial, cosa que va fer que aconseguís així una major rotació dels productes i, consegüentment, l'increment de la rendibilitat del negoci.


Segona generació

Durant els anys setanta, Mas Gourmets va passar per una etapa d'expansió i consolidació important, i es va convertir en la primera cadena de xarcuteries de la ciutat. Aquesta època va veure un relleu generacional en la figura de Joan Mas Rapa, primogènit del fundador, i actual president de l'empresa, el qual, al seu torn, també va dedicar grans esforços a l'expansió de l'empresa, ja que va obrir supermercats de qualitat i es va introduir en el grup de compres Grupo 80.


Tercera generació

Durant els inicis de la primera dècada del segle XXI es produeix la incorporació de la tercera generació en càrrecs directius, Joan Mas Velasco i Jordi Mas Velasco, actuals consellers delegats i fills de l'actual president, decideixen revolucionar el sector de les xarcuteries, proporcionant-los Glamur, Professionalitat, Servei i Productes Delicatessen. Aquests joves emprenedors estan decidits a oferir valor afegit al Consumidor Final, apostant per allò que ells defineixen com el millor Actiu de l'empresa: els seus empleats. El seu projecte el denominen "Gurmets de l'Embotit".